Brodovi

„Rađene u različitim tehnikama i izvedene kombiniranjem materijala (gips, tekstil, metal, staklo, užad, glina, kamen, papier-mâché, intepolirane dekorativne figurice, industrijski šarafi, matice) sa organskom strukturom komada naplavnog drveta, ove skulpture, njihova dinamičnost, insistiranje na sintezi ali i senzibilitetu svakog pojedinog materijala usmjerava ka Focillonovoj teoriji formalne vokacije, izvjesne predodređenosti materije, odnosno prirodnog oblika koji se prema svojim zakonitostima oslobađa i tako stvara nove forme.“

(Iz teksta za izložbu, Dijana Čustović)

korak-raskorak

“Izložbom naslovljenom “korak-raskorak”, Nada Kažić objedinjuje radove nastale posljednjih pet godina koji se u osnovi bave istraživanjem u okviru linearnih konstrukcija u prostoru i nove plastičke strukture i koji bi se mogli podvesti pod zajednički imenitelj: oprostoreni crtež. Organizacijom radova na sasvim novoj osnovi, autorka je pokušala da u okviru nove klasičnosti crteža pomjeri granice, konkretno na polju odnosa između linearnih i prostornih kategorija tj. dvodimenzionalnosti i trodimenzionalnosti, i da preispita smisao naših likovnih predstava osjećajući neka od njih kao ograničenja. Polazeći od savremenih vizuelnih fenomena, Nada Kažić je uspjela da svaki od njih: liniju, zapreminu, svjetlost i boju za oblast nazvanu likovne, prostorne i vizuelne umjetnosti – uzme kao osnovicu za jednu reprezentativnu – apstraktnu, i jednu prezentativnu – prikazivačku umjetnost.“

(Iz teksta o izložbi,  Natalije Cerović)