Sve zaboravljene stvari

U seriji radova „Sve zaboravljene stvari“ Mirela Kulović stvara likovnost na papiru sa veoma malo likovnih elemenata i slikarskih materijala. Slika intuitivno i istražuje načine nastanka linija, njihov oblik, pravac i karakter. Uz minimalne intervencije i sa istančanim senzibilitetom gradi nepregledne prostore ispunjene amorfnim oblicima, linijama i njihovim međusobnim odnosima. Percipirajući ove minimalne intervencije oko posmatrača ostaje budno i u potrazi za skrivenim pričama na papiru.